Visjon

Vi har som hovedmål å hjelpe mennesker til å oppleve stiftelsens motto: Ja til en ny fremtid.

Målsetting

Vi som arbeider i Bruktbutikken ønsker at ansatte og medarbeidere skal kunne delta i samfunnet og være fysisk, psykisk og sosialt kvalifiserte til å leve et meningsfylt liv.
Å bidra til å bygge opp selvtilliten ser vi på som en meget viktig oppgave. Der det er mulig, arbeider vi bevisst med å få mennesker over i et meningsfylt arbeid eller skole. Vi på Kontakten ønsker at du skal bli en del av et sosialt nettverk hvor du opplever å bli inkludert - som den du er. Dette nettverk utvikles blant annet gjennom arbeidstrening, turer fysisk aktivitet, menighetsliv og individuelle samtaler.